شعر با ی
شروع شعر با حرف ی، ما اشعاری از برجسته ترین شاعران ایرانی را که با حرف ی آغاز می شدند را در دسترس شما قرار داده ایم.

شعر با حرف ی برای مشاعره الفبایی

مشاعره از بازی های گروهی و تفریح ثابت برخی از افراد علاقه‌مند به شعر و ادبیات می‌باشد. اگر اهل شعر و بازی مشاعره باشید، حتما می‌دانید به یاد آوردن شعر های کوتاه با حرف ی آسان نیست، با این بخش از نمناک همراه شوید تا با شعرهای کوتاه با حرف ی، شعرهای بلند با حرف ی، شعرسعدی با حرف ی، شعر دوبیتی با حرف ی، شعر از حافظ با حرف ی، شعر عاشقانه مولانا با حرفی،شعر شهریار با حرف ی، شعر هوشنگ ابتهاج با حرف ی و... آشنا شوید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

دو بیت شعر با حرف ی از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند

این بار میبرند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شبِ جشن میروی

شاید به خاکِ مرده ای ارزانی ات کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر تک بیتی با حرف ی از بیدل دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یاد ایامی که از آهنگِ زنجیرِ جنون

کوچه‌ٔ نی بود یک‌سر جاده در صحرای من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از سعدی با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک روز به شیدایی، در زلفِ تو آویزم

زان دو لبِ شیرینت، صد شور برانگیزم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای دو بیتی سعدی با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یدِ ظلم جایی که گردد دراز

نبینی لبِ مردم از خنده باز

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر حافظ با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت

امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی سعدی با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یارا بهشت صحبت یاران همدمست

دیدار یار نامتناسب جهنمست

هر دم که در حضور عزیزی برآوری

دریاب کز حیات جهان حاصل آن دمست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مشاعره با حرف ی از هوشنگ ابتهاج

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک شب

چراغِ روی تو روشن شود ولی

چشمی کنار پنجرهٔ انتظار کو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حافظ برای مشاعره با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر فروغ فرخزاد با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یاد آن شب که تو را دیدم و

گفت دلِ من با دلت از واژه عشق؛

چشم من دید

در آن چشم سیاه

نگهی تشنه و دیوانهٔ عشق؛

آه اگر باز بسویم آیی

دیگر از کف ندهم آسانت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت شعر با حرف ی از فریدون مشیری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یکی دیوانه‌ای آتش بر افروخت

در آن ھنگامه جان خویش را سوخت

ھمه خاکسترش را باد میبرد

وجودش را جھان از یاد میبرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبا و عاشقانه حافظ با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

‌یاد باد آن که در آن بزمگه خلقٖ و ادب

آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود

یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی

در میان من و لعل تو حکایت‌ها بود

تک بیتی با ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر و مشاعره با حرف ی از راحم تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یادم معطر میشود وقتی که یادت میکنم

ای یاد تو مستانگی هشیار مگذارم مرا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مشاعره با حرف ی از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یکدم غم جان دار غم نان تا کی

وز پرورش این تن نادان تا کی

اندر ره طبل اشکم و نای و گلو

این رنج ز نخ به ضرب دندان تا کی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دو بیتی ناب با حرف ی از محمد تقی بهار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک مرغِ گرفتار در این گلشنِ ویران

تنها به قفس ماند و هَزاران همه رفتند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حافظ با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از مولانا با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یارمن وحریف من،

خوب من و لطیف من

چست من و ظریف من،

باغ من و بهار من

ای تن من خراب تو،

دیده ی من سحاب تو

ذره ی آفتاب تو،

این دل بی‌قرار من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ی از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یا رب مباد کز پا جانان من بیفتد

درد و بلای او کاش بر جان من بیفتد

یک عمر گریه کردم ای آسمان روا نیست

دردانه‌ام ز چشم گریان من بیفتد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه با حرف ی از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یادم نکرد و شاد حریفی که یاد از او

یادش بخیر گرچه دلم نیست شاد از او

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر شهریار با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یاد آن زمان که گر بدو ابرو زدیی گره

از کار بسته هم گرهی میگشاد از او

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ی از خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک جام شراب صد دل و دین ارزد

یک جرعهٔ می مملکت چین ارزد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

رباعی خیام با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک قطرهٔ آب بود با دریا شد

یک ذرهٔ خاک با زمین یکتا شد

آمدشدن تو اندر این عالم چیست

آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی خیام با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد

از کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد

مأمور کم از خودی چرا باید بود

یا خدمت چون خودی چرا باید کرد

شعر با ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شروع بیت با حرف ی از خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک چند به کودکی باستاد شدیم

یک چند به استادی خود شاد شدیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای خیام برای مشاعره با حرف ی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک روز ز بند عالم آزاد نیم

یک دمزدن از وجود خود شاد نیم

شاگردی روزگار کردم بسیار

در کار جهان هنوز استاد نیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دهها بیت شعر با ی و مشاعره زیبای راحت با حرف ی

3.116
این مطلب مفید بود ؟106
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی