شعر با حرف ث
اگر شماهم به مشاعره علاقه مند هستید و مشاعره الفبایی انجام می دهید، ما برای شما تعدادی شعر از شاعران معروف که با حرف ث آغاز می شوند را آماده کرده ایم.

شعر با حرف ث برای مشاعره از شاعران معروف

شعر با حرف ث که شامل تک بیتی و دوبیتی های زیبا از شاعران نامداری همچون حافظ، سعدی، مولانا و برخی اشعار دیگر می باشد، راهنمای شما برای حضور قوی تر در مشاعره با حروف الفباست که در ادامه سری شعرهای کوتاه و دلنشین فارسی در این بخش از نمناک، ارائه شده است.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف ث از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثوابت باشد ای دارای خرمن

اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثمری گر ندهد آه فغان خواهد داد

اثری گر نکند ناله دعا خواهم کرد

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثنای حضرتِ عزّت نمی‌توانم گفت

که رَه نمی‌بَرَد آنجا، قیاس و وهم و خیال

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر دوبیتی با حرف ث از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثنا ماند از آن نامور در کتاب

تو را هم ثنا ماند و هم ثواب

که حاتم بدان نام و آوازه خواست

تو را سعی و جهد از برای خداست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثمرات دل شکسته به درون خاک بسته

بگشاده دیده دیده ز بلای دی رهایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثواب کن سوی او رو اگر چه غرق ثوابی

بگو به تست پیامی اگر چه حاضر جانی

شعر مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از ملک‌ الشعرای بهار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثروت و جاه و رفاه و خرمی

صلح وعیش و خوشدلی و بیغمی

چشم شور اختران را خیره کرد

هرطرف ‌خصمی ‌بر ایشان ‌چیره کرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از وحشی بافقی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثریاست یا از شفق مهر گردون

چو آلوده لب از می ارغوانی

چنان سیلیی زد بر او دست پهنت

که از ضرب آن ماند بر وی نشانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از فیض کاشانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثمر وصل بچین از شَجر عشق که نیست

ثمری بهتر از آن و شجری بهتر ازین

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از بیدل دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثبت است رمز عشق به سطر زبان لال

مضمون نامه اینکه ز قاصد خبر مپرس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثباتی نیست بنیاد نفس را

حباب ما چه بندد بر هوا دل

مزن ای بی‌خبر لاف محبت

مبادا آب‌ گردد از حیا دل

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از عبدالله خزان

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثانیه یی فارغ از غمت ننشستم

گرچه تو مهر از دلم ربودی و رفتی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از صائب تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثبات عمر به پیری مجو که در پستی

عنان کشیدن آب روان میسر نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثناگوی تو باشد هر گیاهی

اگر سرچشمه زاینده باشی

مکن چون صبحدم در فیض تقصیر

که دایم با لب پرخنده باشی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از سنایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثابتِ من قصد خرابات کرد

نفیِ مرا شاهدِ اثبات کرد

با قدح و بُلبُله تسبیح کرد

با دف و تنبور مناجات کرد

پاییز

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث از فرحی شوشتری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ثمر نصیب کسی گشت و گل نصیب کسی

دلم خوش است که در باغ آشیان دارم!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ث برای مشاعره با اشعار مولانا و دیگر بزرگان

3.67
این مطلب مفید بود ؟52
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : شعر
وبگردی