شعر با حرف س

شعر با حرف س از اشعار شاعران معروف ایرانی

تاریخ انتشار : 21 دی 1401کد مطلب : 89553زمان مطالعه : 3 دقیقه
برای مشاعره با حروف الفبا و حفظ راحت اشعاری که با حرف س شروع می شوند میتوانید از مجموعه تک بیتی و دوبیتی های ناب این بخش، بهره ببرید.

شعر با حرف س برای مشاعره حروف الفبایی

مشاعره با حرف س و دوبیتی های ناب و تک بیتی های زیبا از شاعران بزرگ که با حرف س شروع شود، موضوع این بخش از نمناک است. برای دسترسی به شعر با س برای مشاعره و اشعار بزرگان با حرف س، با این بخش همراه شوید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف س از شهریار؛ تک بیتی برای مشاعره

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سنین عمر به هفتاد می‌رسد ما را

خدای من که به فریاد می‌رسد ما را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سری به سینه خود تا صفا توانی یافت

خلاف خواهش خود تا خدا توانی یافت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند

ز جوی آب بقا هم به چابکی بجهند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سر برآرید حریفان که سبویی بزنیم

خواب را رخت بپیچیم و به سویی بزنیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سایه جان رفتنی استیم بمانیم که چه

زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

دوبیتی با حرف س از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساقی تو شراب لامکان را

آن نام و نشان بی‌نشان را

بفزا که فزایش روانی

سرمست و روانه کن روان را

شعر با حرف س

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف س از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را

محو کن هست و عدم را بردران این لاف را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سکه رخسار ما جز زر مبادا بی‌شما

در تک دریای دل گوهر مبادا بی‌شما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سبکتری تو از آن دم که می‌رسد ز صبا

ز دم زدن نشود سیر و مانده کس جانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سماع آرام جان زندگانست

کسی داند که او را جان جانست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست

میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساقی بیار باده که ایام بس خوشست

امروز روز باده و خرگاه و آتش است

شعر مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست

بهانه کن که بتان را بهانه آیینست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر برای مشاعره با س از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سگ اصحاب کهف و نفس پاکان

اگر بر در بود بر در نباشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سیر نیم سیر نی از لب خندان تو

ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف س از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساقیا برخیز و دَردِه جام را

خاک بر سر کن غم ایام را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

سلامی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه، که کاشانه بسوخت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساقیا آمدنِ عید، مبارک بادت

وان مَواعید که کردی، مَرَواد از یادت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با س برای مشاعره از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سرِ ارادتِ ما و آستانِ حضرت دوست

که هر چه بر سرِ ما می‌رود ارادتِ اوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کارِ چراغ خلوتیان باز درگرفت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ستاره‌ای بدرخشید و ماهِ مجلس شد

دل رمیدهٔ ما را رفیق و مونس شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سحرم دولتِ بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

تک بیتی با حرف س از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

گفت بازآی که دیرینه این درگاهی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مشاعره با حرف س از اشعار معروف سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساقی بده آن کوزهٔ یاقوتِ روان را

یاقوت چه ارزد بده آن قوتِ روان را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیدست

کز شادی وصل تو فرامُش کند آن را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سرمست درآمد از درم دوست

لب خنده زنان چو غنچه در پوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ساعتی کز درم آن سرو روان بازآمد

راست گویی به تن مرده روان بازآمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند

وآن ماه محتشم که چه گفتار می‌کند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سرمست اگر درآیی عالم به هم برآید

خاک وجود ما را گرد از عدم برآید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سست پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی

آخر ای بدعهد سنگین دل چرا برداشتی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر نو با حرف س از قیصر امین پور

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سالها رفت و هنوز

یک نفر نیست بپرسد از من

که تو از پنجره ی عشق

چه ها می خواهی؟!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

اشعار ساده شمس لنگرودی از س

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سراسر نام ها را گشته ام

و نام تو را پنهان کرده ام

می دانم شبی تاریک در پی است

و من به چراغ نامت محتاجم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مشاعره کوتاه با س از سهراب سپهری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سفری دیگر، ای دوست،

و به باغی دیگر بدرود

بدرود،

و به همراهت نیروی هراس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مشاعره ساده با حرف س از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

سفر مگو که دل از خود سفر نخواهد کرد

اگر منم که دلم بی تو سر نخواهد کرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف س از اشعار شاعران معروف ایرانی

3.39
این مطلب مفید بود ؟63
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی