شعر با ظ
تک بیتی های زیبا و بیت های ساده و کوتاه که با حرف ظ شروع می شوند، میتواند شما را در مشاعره حروف الفبا تقویت کند.

شعر با حرف ظ برای مشاعره با اشعار زیبا

برای هر چه بهتر شدن توانایی و علم شما برای مشاعره با حروف الفبا، حتما نیاز خواهید داشت تا شعر ساده برای حفظ از شاعران بزرگی همچون مولانا و حافظ و... که با حرف ظ شروع شوند را در لیست ذخیره های خود داشته باشید؛ پس با این بخش از نمناک همراه شوید تا تک بیتی و دوبیتی های زیبایی که با این حرف آغاز می شوند را در انتخاب کنید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

دوبیتی ناب با حرف ظ از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظهر و عصر و بلبل و گلزار یکیست

معشوقه و عشق و عاشق و یار یکیست

هرچند درون خانه را می نگرم

خود دایره و نقطه پرگار یکیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظن نیکو بر بر اخوان صفا

گرچه آید ظاهرا زیشان جفا

این خیال و وهم بد چون شد پدید

صد هزاران یار را از هم برید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تک بیت با حرف ظ از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظن مبر بر دیگری ای دوستکام

آن مکن که می‌سگالید آن غلام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از سعدی با حرف ظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظالم بمرد و قاعدهٔ زشت از او بماند

عادل برفت و نام نکو یادگار کـرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظالمی را خفته دیدم نیم روز

گفتم این فتنه است خوابش برده به

شعر سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ط از هلالی جغتایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظاهر نکنم پیش رقیبان اَلَم دل

با مردم بی‌غم نتوان گفت غم دل

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با ظ از ملک الشعرای بهار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظلم ظالم، جور صیاد،

آشیانم داده بر باد

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

شام تاریک ما را سحر کن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر و مشاعره با ط از وحید قزوینی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظالمان را در لباس زاهدان نتوان شناخت

یوسف دل را ز من چون گرگ بُرد آن چشمِ میش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شروع شعر با ط از بیدل دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظاهر، خروشِ سازش باطن، جهان نازش

ای محرمان بفهمید ما زین میان‌ کجاییم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظالمان را دستگاه آرد پی‌ کسب فساد

مشق خونریزی کند تا نیشتر می‌دارد آب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظرف و مظروف خیال، آینه‌ یکدگرند

هرکجا از تو تهی نیست همان جای دل است

شعر باظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با ظ از وحشی بافقی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظلم باشد اختلاط او به هر نااهل، ظلم

حیف باشد بر چنان رو دیده ناپاک، حیف

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با ظ از سنایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظن مبر جانا که من برگشته‌ ام از عاشقی

یا دل از دست غم هجران تو برهانده‌ ام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مشاعره با ظ از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظاهر، آراستٖه ام در هوس وصل ولی

من پریشان تر از آنم که تو می پنداری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ظ از حسین دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ظاهرم چون بید مجنون است و باطن مثل سرو

از تواضع سر به زیر انداختم، خم نیستم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با ظ برای مشاعره با حرف ظ؛ راحت برای حفظ

51
این مطلب مفید بود ؟10
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : شعر
وبگردی