شعر با حرف م

شعر، دوبیتی و تک بیتی ناب با حرف م برای مشاعره

تاریخ انتشار : 5 بهمن 1401کد مطلب : 89622زمان مطالعه : 5 دقیقه
برای مشاعره الفبایی؛ شروع شعر و بیت با حرف م را میتوانید از میان اشعار شاعران بزرگی همچون شهریار، حافظ و ... انتخاب کنید.

شعر با حرف م و شروع بیت مشاعره با م

شعر با حرف م از شاعران بزرگی همچون شهریار و مولانا و یا خالق غزلیات عاشقانه، حافظ، میتواند همان تک بیتی و دوبیتی های نابی را تشکیل دهد که شما برای مشاعره با حروف الفبا به آن نیاز دارید. بخش مجموعه اشعار زیبا و عاشقانه شاعران معروف فارسی زبان در نمناک را با شروع شعر با حرف م، ادامه میدهیم.

شعر با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌دمد صبح و کِلِّه بست سحاب

الصَبوح الصَبوح یا اصحاب

شعر از م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌وزد از چمن نسیمِ بهشت

هان، بنوشید دَم به دَم مِیِ ناب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حافظ که با م شروع شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از منِ مست

که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حافظ برای مشاعره با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است؟

خُم گو سر خود گیر، که خُمخانه خراب است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معشوق عیان می‌گذرد بر تو، ولیکن

اغیار همی‌بیند از آن بسته نقاب است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه از حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

منم که گوشهٔ میخانه خانقاهِ من است

دعایِ پیرِ مغان وردِ صبحگاهِ من است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تک بیت با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مگر به تیغ اجل خیمه بَرکَنَم ور نی

رمیدن از درِ دولت نه رسم و راهِ من است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر برای مشاعره با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرحبا ای پیکِ مشتاقان بده پیغامِ دوست

تا کُنم جان از سرِ رغبت فدای نامِ دوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت شعر با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

میل من سویِ وصال و قصد او سویِ فراق

تَرکِ کامِ خود گرفتم تا برآید کامِ دوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرا به رندی و عشق، آن فضول عیب کُنَد

که اعتراض بر اسرارِ علمِ غیب کُنَد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف م برای مشاعره الفبایی از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معاشران ز حریفِ شبانه یاد آرید

حقوقِ بندگیِ مخلصانه یاد آرید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر معروف حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من همان بِه که از او نیک نگه دارم دل

که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد نِگَهَش

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شروع بیت با م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرحبا طایرِ فَرُّخ پِیِ فرخنده پیام

خیرِ مقدم چه خبر؟ دوست کجا؟ راه کدام؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت معروف حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماجرایِ من و معشوقِ مرا پایان نیست

هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرغِ روحم که همی‌زد ز سرِ سِدره صَفیر

عاقبت دانهٔ خالِ تو فِکَندَش در دام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مرا می‌بینی و هر دَم حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرا می‌بینی و هر دَم زیادَت می‌کنی دَردَم

تو را می‌بینم و میلم زیادَت می‌شود هر دَم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده از حافظ برای مشاعره حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من نه آن رندم که تَرکِ شاهد و ساغر کنم

محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من که دارم در گدایی گنجِ سلطانی به دست

کِی طمع در گردشِ گردونِ دون‌پَرور کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من ترکِ عشقِ شاهد و ساغر نمی‌کنم

صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حافظ شروع بیت با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما بی غمانِ مستِ دل از دست داده‌ایم

همرازِ عشق و همنفسِ جامِ باده‌ایم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما بدین در نه پِیِ حشمت و جاه آمده‌ایم

از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما زِ یاران چَشمِ یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت عاشقانه از حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

شعر با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دو بیتی ناب شهریار با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مست آمدم ای پیر که مستانه بمیرم

مستانه در این گوشه میخانه بمیرم

بیگانه شمـردند مرا در وطن خویش

تا بی وطن و از همه بیگانه بمیرم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از شهریار با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماهم که هاله ای به رخ از دود آهش است

دائم گرفته چون دل من روی ماهش است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه شهریار با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره و شعر با حرف م از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم

خانه گوئی به سرم ریخت چو این قصه شنودم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مهتاب و سرشکی به هم آمیخته بودیم

خوش رویهم آن شب من و مه ریخته بودیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای شهریار که با م شروع می شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی

نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف م از فروغ فرخزاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من تو را

با یک دنیا امید و آرزو دوست دارم

من فقط برای این زنده‌ام

که با تو زندگی کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

میان تاریکی

ترا صدا کردم

سکوت بود و نسیم

که پرده را می برد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف م از حسین منزوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما زنده‌ایم

چون بیداریم، خوشبختیم

زیرا هنوز صبح هامان

آذین ملکوتی بانگ خروس هاست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای مولانا برای مشاعره با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من از کجا پند از کجا، باده بگردان ساقیا

آن جام جان افزای را، برریز بر جان ساقیا

شعر مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا

مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره از حرف م با شعر مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما

تافت ز چرخ هفتمین در وطن خراب ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را

که صد فردوس می‌سازد جمالش نیم خاری را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر معروف مولانا؛ معشوقه به سامان شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مولانا که با حرف م شروع شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما را سفری فتاد بی‌ما

آن جا دل ما گشاد بی‌ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من رسیدم به لب جوی وفا

دیدم آن جا صنمی روح فزا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه مولانا با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا

من از کجا غم باران و ناودان ز کجا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مخسب ای یار مهمان دار امشب

که تو روحی و ما بیمار امشب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تک بیت زیبای مولانا با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب

عود را درسوز و بربط را بکوب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌دان که زمانه نقش سوداست

بیرون ز زمانه صورت ماست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است

که چنین مشک تتاری عبرافشان شده است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت با حرف م از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما نه سقراط، نه افلاطونیم

منطق و فلسفه ی اکنونیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از صائب تبریزی با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرغ بی‌پر به چه امید قفس را شکند؟

ورنه دلتنگ ازین عالم دلگیرم من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر، دوبیتی و تک بیتی ناب با حرف م برای مشاعره

51
این مطلب مفید بود ؟10
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : شعر
وبگردی