شعر حرف خ
برای شعر و مشاعره با حرف خ میتوانید از میان اشعار ساده بزرگانی همچون، مولانا، سعدی، حافظ و شهریار که در ادامه خواهید خواند، استفاده ببرید.

شعر با حرف خ و ابیات زیبایی که با حرف خ شروع می شوند

شعر با حرف خ، یا بهتر بگوییم، اشعاری که با مشاعره با حرف خ میتواند برای شما کاربردی باشد، مجموعه ای است از تک بیتی های زیبا که با حرف خ شروع می شود و به راحتی می توانید آنها را حفظ کنید. با این قسمت از نمناک همراه شوید، تا بخش جدید مشاعره با حروف الفبا را مشاهده فرمایید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف خ از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیست

به زندگانی من فرصت جوانی نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوابم آشفت و سر خفته به دامان آمد

خواب دیدم که خیال تو به مهمان آمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خراب از باد پائیز خمارانگیز تهرانم

خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب شمرانم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خدایا خاطرات سرکش یک عمر شیدایی

گرفته در دماغی خسته چون خوابی پریشانم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن

گر گذاردمان فلک حالی به حال خویشتن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خاطرم از ماجرای عمر بی حاصل گرفت

پیش بینی کو کز او پرسم مآل خویشتن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوشست پیری اگر مانده بود جان جوانی

ولی ز بخت بد از من نه جسم ماند و نه جانی

شعر شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

ساحت کون و مکان عرصهٔ میدان تو باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خَمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

به قصد جان من زار ناتوان انداخت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خلوت گُزیده را به تماشا چه حاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خم زلف تو دام کفر و دین است

ز کارستانِ او یک شمه این است

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟

ساقی کجاست، گو سببِ انتظار چیست؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خواب آن نرگس فتّان تو، بی چیزی نیست

تابِ آن زلفِ پریشانِ تو، بی چیزی نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

ساحت کون و مکان عرصهٔ میدان تو باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوش است خلوت اگر یار یارِ من باشد

نه من بسوزم و او شمعِ انجمن باشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوش می‌رود این پسر که برخاست

سرویست چنین که می‌رود راست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست

طوبی غلام قد صنوبرخرام اوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد

سر مویی به غلط در همه اندامم نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خسرو آنست که در صحبت او شیرینیست

در بهشتست که همخوابه حورالعینیست

شعر سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت

مدهوش می‌گذاری یاران مهربانت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد

نقد امید عمر من در طلب وصال شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند

به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوش است درد که باشد امید درمانش

دراز نیست بیابان که هست پایانش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را

دامی نهاده‌ام خوش آن قبله نظر را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوب دیدن شرط انسان بودن است

عیب را در این و آن پیدا مکن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خیک دل ما مشک تن ما

خوش نازکنان بر پشت سقا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خیز صبوحی کن و درده صلا

خیز که صبح آمد و وقت دعا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خیز که از هر طرفی بانگ چنگ

در فلک انداخت ندا و صدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خسرو تبریز تویی شمس دین

سرور شاهان جهان علا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو

به دو نقش وبه دو صورت، به یکی جان من وتو

شعر مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از مولوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوش می‌روی در جان من

خوش می‌کنی درمان من

ای دین و ای ایمان من

ای بحر گوهر دار من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خاکی که به زیر پای هر نادانی‌ست

کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی‌ست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر

بوی قدح از غذای مریم خوشتر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از ملک الشعرای بهار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خواهی که شوی با خبر از کشف و کرامات

مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خواهی ار با کس درآمیزی به رنگ او درآی

بین چسان همرنگ گل پروانه دارد بال را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از سیمین بهبهانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوشم همیشه به یادت،‌ اگر چه صفحهٔ جانم

به جز غبار ملال از تو یادگار ندارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از فروغی بسطامی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خرم آن عاشق که آشوبِ دل و دینش تویی

کار فرمایش محبت، مصلحت بینش تویی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از عراقی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی

خوشا جانی! که جانانش تو باشی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از شفیعی کدکنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

خفته بودم که خیال تو، به دیدار من آمد

کاش آن دولت بیدار مرا بود دوامی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف خ از زیباترین بیت هایی که با خ شروع میشن

3.84
این مطلب مفید بود ؟31
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی