شعر با حرف ص

شعر با حرف ص برای مشاعره ای الفبایی راحت

تاریخ انتشار : 23 دی 1401کد مطلب : 89561زمان مطالعه : 3 دقیقه
ما برای شما تک بیتی و دو بیتی هایی از مطرح ترین شاعران جهان که با حرف ص آغاز می شوند را جمع آوری کرده ایم.

مشاعره و شعر با حرف ص از شاعران معروف

شعر با حرف ص و مشاعره با ابیاتی که با حرف ص شروع شوند، موضوع این بخش از مجموعه اشعار منتشر شده در نمناک است که با هدف مشاعره ساده و راحت گردآوری می شوند.

برای آنکه شعر با حرف ص را از میان اشعار شاعران بزرگی همچون حافظ، مولانا، شهریار و دیگر شاعران فارسی زبان، بشناسید با ما همراه بمانید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف ص از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت زیبا با ص از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا

ببین تفاوتِ ره کز کجاست تا بکجا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

گوهر هر کس از این لعل، توانی دانست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبا اگر گذری اُفتَدَت به کشور دوست

بیار نَفحِه‌ای از گیسوی مُعَنبَر دوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبحدم مرغِ چمن با گلِ نوخاسته گفت

ناز کم کن که در این باغ، بسی چون تو شکفت

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صوفی نهاد دام و سَرِ حُقِّه، باز کرد

بنیادِ مکر با فلکِ حُقِّه‌باز کرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبا وقتِ سحر بویی ز زلفِ یار می‌آورد

دل شوریدهٔ ما را به بو، در کار می‌آورد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبا ز منزلِ جانان گذر دریغ مدار

وز او به عاشقِ بی‌دل خبر دریغ مدار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صوفی گُلی بچین و مُرَقَّع به خار بخش

وین زهدِ خشک را به مِی خوشگوار بخش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ص از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

چارهٔ عشق احتمال شرط محبت وفاست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تک بیت با حرف ص از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صید بیابان عشق چون بخورد تیر او

سر نتواند کشید پای ز زنجیر او

شعر سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ص از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صد سال اگر گریزی و نایی بتا به پیش

برهم زنیم کار تو را همچو کار خویش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با ص از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صد دهل می‌زنند در دل ما

بانگ آن بشنویم ما فردا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر برای مشاعره با ص از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صدایی کز کمان آید نذیریست

که اغلب با صدایش زخم تیریست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صوفیان آمدند از چپ و راست

در به در کو به کو که باده کجاست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اشعار عاشقانه با ص از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صوفی چرا هُشیار شد ساقی چرا بی‌کار شد

مستی اگر در خواب شد مستی دگر بیدار شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صرفه مکن صرفه مکن صرفه گدارویی بود

در پاکبازان ای پسر فیض و خداخویی بود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صلا یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد

میان بندید عشرت را که یار اندر کنار آمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد

بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اشعار معروف مولانا با حرف ص

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد

بگذر بدین حوالی که جهان به هم برآمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبح آمد و صحیفه مصقول برکشید

وز آسمان سپیده کافور بردمید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صد مصر مملکت ز تعدی خراب شد

صد بحر سلطنت ز تطاول سراب شد

شعر با ص

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبحدمی همچو صبح پرده ظلمت درید

نیم شبی ناگهان صبح قیامت دمید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره کوتاه و ساده با صر از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبر با عشق بس نمی‌آید

عقل فریادرس نمی‌آید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صنما این چه گمانست فرودست حقیر

تا بدین حد مکن و جان مرا خوار مگیر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صد بار مردم ای جان وین را بیازمودم

چون بوی تو بیامد دیدم که زنده بودم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ص از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صدای سوز دل شهریار و ساز حبیب

چه دولتی است به زندانیان خاک نصیب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر شهریار با حرف ص

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبا به شوق در ایوان شهریار آمد

که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبا به شوق در ایوان شهریار آمد

که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ص از عرفی شیرازی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صبح گدا و شام ز خورشید روشن است

گر قادری ببخش چراغی به شام ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با ص از فرخی سیستانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صد بار زمن شنیده بودی کم و بیش

کایزد همه را هر چه کنند آرد پیش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با ص از صائب تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

صد آرزو به گِرد دلم در طواف بود

از حیرت جمال تو بی آرزو شدم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ص برای مشاعره ای الفبایی راحت

3.33
این مطلب مفید بود ؟21
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی