شعر با غ
ممکن است مشاعره با حرف غ کمی سخت بنظر برسد اما با بیت های زیبا و ساده ای که از شاعران نامدار قدیمی و جدید خواهید خواند، کار برایتان ساده است.

شعر با حرف غ و مشاعره ای که با غ شروع شود

قانون مشاعره الفبایی را میدانید؛ آغاز بیت شما بایستی با حرفی باشد که بیت رقیبتان به اتمام رسیده است.

در ادامه مجموعه ابیات زیبای تک و دوبیتی از حافظ و شهریار و مولانا و... با حروف الفبا، در این بخش از نمناک نوبت به اشعاری رسید که در لیست شروع شعر با حرف غ، قرار میگیرند.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف غ از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غلامِ نرگسِ مستِ تو تاجدارانند

خرابِ بادهٔ لعلِ تو هوشیارانند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غم حبیب نهان به ز گفت و گوی رقیب

که نیست سینه ارباب کینه محرم راز

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی حافظ با حرف غ و غم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم

نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار

که در مشایخ شهر این نشان نمی‌بینم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست

جز این خیال ندارم خدا گواه من است

در مسجد و میخانه خیالت اگر آید

محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبا از حافظ با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غمش تا در دلم مَأوا گرفته است

سرم چون زلف او سودا گرفته است

لب چون آتشش آب حیات است

از آن آب آتشی در ما گرفته است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حسین پناهی با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غمت پشتِ پنجره نشسته است،

با صدای بلند کتاب می‌خوانم،

دو فنجان قہوه سرد می‌شود،

کتاب را می‌بندم‌،

می‌گویی:

ادامه نمی‌دهی؟!

سرم را بلند می‌کنم، نیستی‌‌...!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از شهریار با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید

کس مبادا چو من زار گرفتار کسی

تا شدم خوار تو رشگم به عزیزان آید

بارالها که عزیزی نشود خوار کسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف غ از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غمزه عشقت بدان آرد یکی محتاج را

کو به یک جو برنسنجد هیچ صاحب تاج را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غیر عشقت راه بین جستیم نیست

جز نشانت همنشین جستیم نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی ناب از باباطاهر با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غریبی بس مرا دلگیر دارد

فلک بر گردنم زنجیر دارد

فلک از گردنم زنجیر بردار

که غربت خاک دامنگیر دارد

تک بیتی غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مشاعره با حرف غ از صائب تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غزالان را ز وحشت باز می دارد تماشایش

چو مجنون هر که را سودای لیلی کرد صحرایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غافل کند از کوتهی عمر شکایت

شب در نظر مردم بیدار بلند است!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غافلی از حال دل، ترسم که این ویرانه را

دیگران بی صاحب انگارند و تعمیرش کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غضب ستیزه گر و عقل قهرمان در خواب

شتر گسسته مهارست و ساربان در خواب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو از وحشی بافقی با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غلط است هر که گوید

که به دل رهست دل را

دلِ من ز غصه خون شد،

دلِ او خبر ندارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غنچه کی خندد به روی بلبل شب زنده‌دار

گر نیندازد نسیم صبح خود را در میان

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با حرف غ از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غم ات مباد که دنیا ز هم جدا نکند

رفیق های در آغوش هم گریسته را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غیر مُشتی غنچه‌ی پرپر چه باقی مانده است؟

از بهار، ای باغبان! دیگر چه باقی مانده است؟

عشق را در من دمیدی، کاش می‌دیدی ز من

بعد از آن طوفان ویرانگر چه باقی مانده است!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از سعدی با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غنیمت دان اگر روزی به شادی دررسی ای دل

پس از چندین تحمل‌ها که زیر بار غم کردی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی از سعدی با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غلام دولت آنم که پای بند یکیست

به جانبی متعلق شد از هزار برست

مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت

اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از مهدی اخوان ثالث با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غم نیز چون شادی برای خود خدایی، عالمی دارد

نور ِ سیاه و مبهمی دارد

پس زنده باشد مثل ِ شادی،غم

ما دوستدار ِ سایه های تیره هم هستیم...

شعر با غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حسین منزوی با حرف غ شروع شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غزل برای لبت

عاشقانه تر گفتم؛

که بوسه بر دهنم عاشقانه تر بزند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف غ از وحشی بافقی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غنچه کی خندد به روی بلبل شب زنده‌دار

گر نیندازد نسیم صبح خود را در میان

بر سر هر شاخ گل مرغی خوش الحان و مرا

مهر خاموشیست چون برگ شقایق بر زبان

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر سهراب سپهری با حرف غ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غم‌ها را گل کردم

پل زدم

از خود

تا...

صخرهٔ دوست !

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با حرف غ از ملک الشعرای بهار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غم‌مخور جانا در این‌عالم که عالم هیچ نیست

نیست‌هستی‌جز دمی‌ناچیز و آن‌دم‌هیچ‌نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده برای حفظ کردن از مهناز نجفی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

غلط اندازترین فال جهان، مال من است

غم تو تلخ ترین توشه ی، هرسال من است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شروع بیت شعر با غ و حرف غ در اشعار شاعران معروف

4.37
این مطلب مفید بود ؟61
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی