شعر با حرف ک
ما برای شما شعر هایی از شاعران معروف که با حرف ک آغاز می شوند را آماده کرده ایم.

شعر با حرف ک برای مشاعره از کلمات زیبا

برای مشاعره با حروف الفبا، تفاوتی ندارد که بدنبال اشعار کدام شاعر ایرانی و فارسی زبان باشید؛ ابیات ساده و راحت برای حفظ کردن که با حرف ک شروع می شوند، در این بخش از نمناک گردآوری شده اند. اشعاری که هم زیبا و دلنشین هستند هم ساده و روان برای هر سطح.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف ک از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کنون که بر کفِ گل جامِ بادهٔ صاف است

به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حافظ با حرف ک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کس نیست که افتادهٔ آن زلفِ دوتا نیست

در رهگذرِ کیست که دامی ز بلا نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با ک از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کنون که می‌دمد از بوستان نسیمِ بهشت

من و شرابِ فرح بخش و یارِ حورسرشت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کـه دارد این چنین عیشی که در عشق تو من دارم

شـرابم خون، کبابم دل، ندیمم درد و نُقلَم غَـم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده برای مشاعره از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کسی که حُسن و خَطِ دوست در نظر دارد

محقق است که او حاصلِ بصر دارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کِی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کِلکِ مشکین تو روزی که ز ما یاد کند

بِبَرَد اجرِ دو صد بنده که آزاد کند

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با حرف ک از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن

به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ک از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست

بیا که نوبت انس است و الفت است ای دوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست

با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با حرف ک از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر

این چه راهیست که بیرون شدن از چاهش نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کاش پیوسته گل و سبزه و صحرا باشد

گلرخان را سر گلگشت و تماشا باشد

شعر شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کار گل زار شود گر تو به گلزار آیی

نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آیی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ک از صائب تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کردم از دین و دل و هوش و خرد، قطع نظر

من همان روزی که دیدم چشم عیار تو را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کفاره شراب خوریهای بی حساب

هشیار در میانه مستان نشستن است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف ک از شاملو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کجایی؟ بشنو! بشنو!

من از آنگونه با خویش به مهرم

که بسمل شدن را به جان می‌پذیرم

بس که پاک می‌خواند این آبِ پاکیزه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با ک از جامی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کیست مقصود من تو دانی وبس

نیست محبوب من به غیر تو کس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر برای مشاعره با حرف ک از سنایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کار پروانه‌ست گِرد شمع خود را سوختن

تو نه آخر کمتر از پروانه‌ای در کار باش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ک از مهدی اخوان ثالث

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کنون امّا چه پاییزی.

چه باد سرد‌ِ نامردی،

چه دنیای‌ِ غم‌انگیزی.

خدایا، این چه دنیایی‌ست؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از مولانا با حرف ک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو

گر دو جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با ک از فریدون مشیری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کتاب را که باز می‌کنی

دو بال یک پرنده را گشوده‌ای

گشوده باد بال‌های مهر او

که جاودانه بر فراز می‌پرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ک از حزین لاهیجی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کدامین دست خالی داشتم تا سبحه گردانم؟

که دستی رهنِ ساغر بود و در دستِ سبو دستی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره با شعر سعدی از ک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کارم چو زلف یار پریشان و درهمست

پشتم به سان ابروی دلدار پرخمست

شعر با حرف ک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ک از وحشی بافقی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کو مطربِ خوش‌ نغمه که آتش‌‌اثر آید؟

کان نغمه برآرد که ز جان دود برآید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر راحت با حرف ک از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کاری به کار عقل ندارم، به قول عشق

کشتی شکسته را چه نیازی به ناخدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کو بازگشته‌ای که بگوید به دیگران

غیر از سراب، منظره‌ای در کویر نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کنج قفس می‌میرم و این خلق بازرگان

مرگ مرا چون قصه‌ها نیرنگ می‌خوانند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی ناب با حرف ک از فروغی بسطامی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را

کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را

غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور

پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم تو را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با ک از حسین منزوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کرده ام طی صد بیابان را به شوق یک جنون

من از این دیوانه بازی ها فراوان کرده ام!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ک از قیصر امین پور

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کوچه به کوچه سر زده‌ام کو به کوی تو

چون حلقه در ‌به‌ در زده‌ام سر به ‌خانه‌ها

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر برای مشاعره با حرف ک از اقبال لاهوری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کُشته‌ام احساس را تا دل نبندد پای تو

تا نشیند هی نگوید قصه ی زیبای تو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف ک از افشین یداللهی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کاش فصل

پنجمی‌ در راه بود

کاش نامش فصلِ وصلِ ماه بود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ک؛ تک بیت و دوبیتی های عاشقانه الفبایی

3.99
این مطلب مفید بود ؟72
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی