شعر با گ
ما برای شما تک بیتی و دوبیتی های معروفی از شاعران بزرگ که با حرف گ آغاز می شوند را جمع آوری کرده ایم.

شعر با حرف گ برای مشاعره با حروف الفبا

مجموعه اشعاری که با هم در این بخش از نمناک میخوانیم، تک بیتی و دوبیتی های عاشقانه و نابی است که با گ شروع می شوند و شما را در مشاعره الفبایی یاری می کند. اشعاری از حافظ، مولانا، سعدی، شهریار و دیگر شاعران بزرگ ایرانی که هر یک رازی در خود نهان دارند.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف گ از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا

فدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گاهی گر از ملال محبت بخوانمت

دوری چنان مکن که به شیون برانمت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر من از عشق غزالی غزلی ساخته‌ام

شیوه تازه‌ای از مبتذلی ساخته‌ام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر چو چشمش به سپیدی زده‌ام نقش سیاه

چون نگاهش غزل بی‌بدلی ساخته‌ام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم

آخر نه باغبانم شرط است من نباشم

شعر شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف گ از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

سلطانِ جهانم به چنین روز غلام است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گو شمع میارید در این جمع که امشب

در مجلس ما ماهِ رخِ دوست تمام است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گوشم همه بر قولِ نی و نغمه چنگ است

چشمم همه بر لعلِ لب و گردش جام است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گل بی رخِ یار خوش نباشد

بی باده بهار خوش نباشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گداخت جان که شود کارِ دل تمام و نشد

بسوختیم در این آرزویِ خام و نشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر مِی فروش حاجتِ رندان روا کند

ایزد گنه ببخشد و دفعِ بلا کند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم

نسبت مَکُن به غیر که این‌ها خدا کند

شعر با گ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم کِی ام دهان و لبت کامران کنند؟

گفتا به چشم هر چه تو گویی چُنان کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم خَراجِ مصر طلب می‌کند لبت

گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم هوایِ میکده غم می‌بَرَد ز دل

گفتا خوش آن کَسان که دلی شادمان کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم که خواجه کِی به سرِ حجله می‌رود؟

گفت آن زمان که مشتری و مَه قِران کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم غمِ تو دارم گفتا غمت سر آید

گفتم که ماهِ من شو گفتا اگر برآید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم ز مِهرورزان رسمِ وفا بیاموز

گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم دلِ رحیمت کِی عزمِ صلح دارد

گفتا مگوی با کس تا وقتِ آن درآید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم خوشا هوایی کز بادِ صبح خیزد

گفتا خُنُک نسیمی کز کویِ دلبر آید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف گ از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشق

دررسد در حین مدد از ساقی صهبای عشق

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا

تا که بهار جان‌ها تازه کند دل تو را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر زان که نه‌ای طالب جوینده شوی با ما

ور زان که نه‌ای مطرب گوینده شوی با ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر زان که تو قارونی در عشق شوی مفلس

ور زان که خداوندی هم بنده شوی با ما

شعر با حرف گ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتی که گزیده‌ای تو بر ما

هرگز نبدست این مفرما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گستاخ مکن تو ناکسان را

در چشم میار این خسان را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر تو عودی سوی این مجمر بیا

ور برانندت ز بام از در بیا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر صفت‌های ملک را محرمی

چون ملک بی‌ماده و بی‌نر بیا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر نه تهی باشدی بیشترین جوی‌ها

خواجه چرا می‌دود تشنه در این کوی‌ها

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گوش من منتظر پیام تو را

جان به جان جسته یک سلام تو را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر سر از سجده تو سود کند

چه زیانست لطف عام تو را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر می‌نکند لبم بیانت

سر می‌گوید به گوش جانت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر ندید آن شادجان این گلستان را شاد چیست

گر نه لطف او بود پس عیش را بنیاد چیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر خرابات ازل از تاب رویش پر نگشت

پس هزاران صومعه در محو جان آباد چیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر نه آتش می‌زند آتش رخی در جان نهان

پس دماغ عاشقان پرآتش و پرباد چیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف گ از خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گویند بهشت و حور و کوثر باشد

جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه

نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد

شعر خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف گ از فریدون مشیری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد

گلچهره مپرس پروانه تو بی تو کجا رها شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی با حرف گ از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر نمی آمیخت با ظاهرپرستی دین ما

سایهء نفرین نمی افتاد بر آمین ما

در تقّلای عبادت غافل از مقصد شدیم

از سفر واداشت ما را توشهء سنگین ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تک بیتی زیبا با حرف گ از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گرچه با تقدیر ناچار از مدارا کردنم

عشق اگر حق است،این حق تا ابد برگردنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گودال آب و عکس تو ای ماه! ای دریغ!

زیبایی حلال تو امشب حرام کیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از سعدی با حرف گ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گویند رها کنش که یاری بدخوست

خوبیش نیرزد به درشتی که در اوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از فروغی بسطامی با حرف گ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن

ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن...

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده برای مشاعره از فروغ فرخزاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم

سکهٔ خورشید را در کورهٔ ظلمت رها سازند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف گ از فروغ فرخزاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گاهی جرقه‌ای، جرقه ناچیزی

این اجتماع ساکت بیجان را

یکباره از درون متلاشی می‌کرد

آن‌ها به هم هجوم می‌آوردند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعرو مشاعره با حرف گ با زیباترین اشعار تک و دوبیتی

53
این مطلب مفید بود ؟30
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی