شعر با و
مجموعه اشعاری از شاعران بزرگ که با حرف و آغاز می شوند را آماده کرده ایم تا در هنگام مشاعره به کمکتان بیاید.

شعر با حرف و و مشاعره زیبای حروف الفبا با و

شعر با حرف و، بخش جدیدی از مشاعره نمناک است. مشاعره یکی از بازی‌های نوستالژیک در جمع‌ خانواده های ایرانی است که نیاز به معلومات ادبی دارد.

در مشاعره یا مسابقه شعرخوانی حریف شما یک بیت شعر می گوید و شما با توجه به حرف پایانی حریف پاسخ می دهید. اگر علاقمند به این بازی جذاب هستید، شعرهای کوتاه با حرف و، شعرهای بلند با حرف و، شعرسعدی با حرف و، شعر دوبیتی با حرف و، شعر از حافظ با حرف و، شعر عاشقانه مولانا با حرف "و" و... را حفظ کرده تا در مشاعره بدون حریف باشید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

بیت شعر با حرف و از هوشنگ ابتهاج

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وه که مرگ از زندگی با ننگ به

جام زهرآگین همان بر سنگ به

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر دوبیتی با حرف و از پروین اعتصامی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ویرانهٔ تن از چه ره آباد میکنی

معمورهٔ دلست که ویران نمی‌شود

درزی شو و بدوز ز پرهیز پوششی

کاین جامه جامه‌ایست که خلقان نمی‌شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مشاعره با حرف و از مسیح کاشانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وصل او اوّل دهد کیفیّت و آخر خمار

چون شرابْ آغازِ شیرین دارد و انجامِ تلخ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه سعدی که با حرف و شروع می شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم

داوری نیست که از وی بستاند دادم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای احمد شاملو برای مشاعره با حرف و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند

که بازماندگان را

هنوز از چشم

خونابه روان است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت شعر از حسین منزوی با حرف و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻋﺸﻖ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر و مشاعره با حرف و از امیرخسرو دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وگر سوزیم در عالم، کسی دلسوز ما نبوَد

ز بس کز مهربانان رفت سوز مهربانی‌ها

مشاعره

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دو بیتی ناب با حرف و از فیض کاشانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وصال تست بهشت و فراق تست جهنم

وصال تست غنیمت فراق تست غرامت

وصال تست سعادت فراق تست شقاوت

وصال تست سلامت فراق تست سآمت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حافظ با حرف و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وین چه استغناست یارب وین چه قادر حکمت‌ست

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن

در حضورش نیز می‌گویم نه غیبت می‌کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف و از سهراب سپهری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

و چشم به راه صدایت خواهم ماند

و در این دره تنهایی

تو آب روان باش

و زمزمه کن

من خواهم شنید!

اشعار و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه مولانا با حرف و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم

بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم

جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم

خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شروع بیت با حرف و از فرخی یزدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وای بر شهری که در آن مزدِ مردانِ درست

از حکومت غیرِ حبس و کشتن و تبعید نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای قیصر امین پور برای مشاعره با حرف و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

و قاف

حرفِ

آخرِ

عشق

است

آنجا که نام کوچک من

آغاز می‌شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای سعدی برای مشاعره حروف الفبا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ور به سنگ از صحبت خویشم برانی عاقبت

خود دلت بر من ببخشاید که آخر سنگ نیست

سعدیا نامت به رندی در جهان افسانه شد

از چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با حرف و از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وقتی دلیل خواستی از من برای عشق

غیر از خود تو هیچ گواهی نیافتم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوبیتی بابا طاهر با حرف و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وای ازین دل که نی هرگز بکامم

وای ازین دل که آزارد مدامم

وای ازین دل که چون مرغان وحشی

نچیده دانه اندازد بدامم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از فروغ فرخزاد برای مشاعره الفبایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

و کور شوم

اگر دروغ بگویم

من خواب آن ستارهٔ قرمز را

وقتی که خواب نبودم دیده‌ام

کسی می‌آید

کسی می‌آید

کسی دیگر

کسی بهتر

کسی که مثل هیچکس نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حسین پناهی با حرف و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وقت کم است

باید خوب باشم

مهربان باشم

و دوست بدارم همه ی زیبایی ها را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت مشاعره حرف و از کاظم بهمنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وصل تو خواب و خیال است ولی باور کن

عاشقی بی سر و پا عزم رسیدن دارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف و از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وفایی نیست در گلها، منال ای بلبل مسکین

کزین گُلها پس از ما هم، فراوان روید از گِلها

شعر با و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر که با حرف و شروع بشه از بیدل دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وعظ مردم غفلت ما را قوی سرمایه‌کرد

خواب ما افسانه فهمید آن همه تعبیر را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره راحت با بیت سنایی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وَر تو با من به تن و جان و دلم حکم کنی

هر سه را رقص‌کنان پیش هوای تو کشم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای فریدون مشیری برای مشاعره

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وای جنگل را بیابان میکنند

دستهای خون آلود را

در پیش چشم خلق پنهان میکنند!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با حرف و از نجمه زارع

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وقتی تو دل خوشی، همه ی شهر دل خوشند

خوش باش هم به جای خودت هم به جای من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده سعدی برای حفظ کردن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وقت گل و روز شادمانی آمد

آن شد که به سرما نتوانی آمد

رفت آنکه دلت به مهر ما گرم نبود

سرما شد و وقت مهربانی آمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت راحت با حرف و از سهراب سپهری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

و بدانیم اگر نور نبود

منطق زنده‌ی پرواز دگرگون می‌شد.

و بدانیم که پیش از مرجان

خلائی بود در اندیشه‌ی دریاها

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت عاشقانه از مولانا برای شعر و مشاعره با و

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وگرتنهاست عاشق نیست تنها

که با معشوق پنهان یار باشد

شراب عاشقان ازسینه جوشد

حریف عشق در اسرار باشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با و و شروع بیت با واو از شهریار، حافظ، مولانا و ...

3.99
این مطلب مفید بود ؟72
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : مشاعره شعر
وبگردی